Part del mòdul M7 on veurem com es programa una web des del servidor en .NET.  Per als que no fan formació dual.

M7 - Desenvolupament web en entorn servidor

2n DAW : M8 Desplegament d’aplicacions web

M9 - Disseny d'interfícies web

Tutoria de 2n de DAM/DAW