Part del mòdul M7 on veurem com es programa una web des del servidor en .NET.  Per als que no fan formació dual.