1 - Busca dins la pàgina web de php: php.net , les funcions mysql, que permeten:

a)