Aquest espai de tutoria està dedicat a gestionar tot allò que té a veure amb l'FCT i l'FCT Dual tant de 1r DAM/DAW com de 2n de DAM o DAW.